El gripau

És un amfibi molt semblant a la granota, però més gros i robust. Té el cos rodó, de color marró, verd o grisós, cobert amb moltes berrugues. Els ulls li sobresurten de l’ample cap. Té les potes gruixudes.

Viu en llocs humits als boscos i al camp, prop de l’aigua. Surt de nit, i de dia s’amaga sota pedres, fulles o troncs. Camina a poc a poc, fent petits salts.

Menja tot tipus d’insectes i cucs que atrapa amb la llengua, llançant-la i recollint-la ràpidament.

A la primavera, la femella pon molts ous a l’aigua. D’aquests ous surten els capgrossos, amb cua, i que ja neden molt bé. Els capgrossos canvien de forma, a poc a poc, fins a convertir-se en un gripau adult, i sense cua.

 

<< aprèn sobre altres animals